THÔNG BÁO: MỜI THAM GIA TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “GIÁO SƯ HOÀNG PHÊ VỚI CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT VÀ TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT"

Logo Hoi ngon ngu moi

THÔNG BÁO

MỜI THAM GIA TOẠ ĐÀM KHOA HỌC:

“GIÁO SƯ HOÀNG PHÊ

VỚI CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT VÀ TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT"

   

GS Hoàng Phê (1919-2005) là người có công sáng lập Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và là vị Chủ tịch đầu tiên của Hội. Ông cũng là người đầu tiên đảm nhận Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ (thành lập năm 1959) - tiền thân của Viện Ngôn ngữ học hiện nay và là một trong 4 người được giao trọng trách thành lập Viện Ngôn ngữ học (1968). Trong cuộc đời hoạt động khoa học của mình, GS Hoàng Phê đã có những cống hiến to lớn cho ngành Ngôn ngữ học, cho Viện Ngôn ngữ học và cho Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. GS Hoàng Phê đã được nhận 2 Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ: Giải thưởng cá nhân  về “Chính tả tiếng Việt” và Giải thưởng tập thể về “Từ điển tiếng Việt”.

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2005, gồm cụm công trình:

  • Logic - ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, 1989.
  • Từ điển chính tả, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng, 1995.
  • Từ điển vần, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng, 1996.
  • Chính tả tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng, 1999.

Nhân 30 năm lần đầu xuất bản cuốn Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, Nxb Khoa học Xã hội, 1988), Kỉ niệm 50 năm thành lập Viện Ngôn ngữ học (1968-2018), 10 năm thành lập Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN (2008-2018) và hưởng ứng phong trào “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm khoa học “GS Hoàng Phê với Chính tả tiếng Việt và Từ điển tiếng Việt”. Hội thảo tập trung vào hai nội dung chính:

1) Những cống hiến của GS Hoàng Phê đối với nền ngữ học nước nhà, cụ thể là trong các lĩnh vực: Từ điển tiếng Việt, Chính tả tiếng Việt;

2) Trao đổi về những vấn đề đặt ra hiện nay đối với tiếng Việt nói chung nhằm Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo vệ, chuẩn hóa  và phát triển tiếng Việt.

Thời gian tổ chức:  Quý 1-2018.

Địa điểm: Tại Hà Nội.

Các báo cáo viên gửi bài và liên hệ: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, tầng 1, nhà C, Ngõ 301, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT (024) 37624212;

Email: hoingonnguhocvietnam@yahoo.com.vn

 Trân trọng kính mời các quý vị viết bài và tham dự cuộc Toạ đàm.

                                                             

 HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM

                                                                                CHỦ TỊCH

                            GS TS NGND LÊ QUANG THIÊM