THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC

THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN

TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KHOA HỌC

  “GS. HOÀNG PHÊ VỚI  TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT,

CHỮ QUỐC NGỮ VÀ CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT”

 

Vì nhiều lí do, trong đó có lí do để có thời gian chuẩn bị kĩ hơn, Thường vụ Hội Ngôn ngữ học Việt Nam quyết định lùi thời gian tổ chức Tọa đàm sang  Quý I năm 2018 (thay vì tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2017).

 Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

 Rất mong nhận được tham luận, ý kiến của các quý vị.

 Trân trọng thông báo.