TẠP CHÍ SỐ 6-2017
TẠP CHÍ SỐ 6-2017
star
559
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 6-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & đời sống                                       

MỤC LỤC  

 LANGUAGE  and  LIFE

      Số 6(260)-2017                                                          

CONTENTS

 

Vol.  6(260)-2017

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH

ĐINH VĂN ĐỨC

Ngữ đoạn tiếng Việt tham chiếu từ một vài chứng tích ngữ pháp lịch sử.............................................

Vietnamese phrases  - An evidence-based reference of historical grammar

3                                

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Kết tử trong tiếng Việt....................................

The argumentative connector in Vietnamese

13

CHU THỊ PHONG LAN

Chiến lược giao tiếp khi mặc cả trong mua bán của sinh viên (từ góc độ lịch sự)..........................

Communicative strategies in bargains in buying - selling of student (from politeness perspectives)

19

NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI

Hành động xin li và hành động khen gián tiếp rào đón (trên ngữ liệu giao tiếp hàng ngày của người Nghệ Tĩnh).................................................

Indirect hedging apologizing and complimenting speech acts (based on daily communication of Nghe Tinh  people)

25

PHẠM NGỌC ĐOAN

Cấu trúc thành ngữ tiếng Việt trong phóng sự trên báo Đà Nẵng........................................................

Structures of Vietnamese idioms in reportage on the Da Nang newspaper        

30

LÊ PHƯƠNG THẢO

Một vài đặc điểm của các từ  ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh và tiếng Việt................................

Some characteristics in research on English and Vietnamese colour terms

34

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

PHẠM THỊ THANH THÙY

Đánh giá dịch thuật bản dịch hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP theo mô hình của Peter Newmark..............................................................

Assessment of the Vietnamese translation of the Trans-pacific Partnership Agreement

39

TRẦN THỊ VÂN YÊN

Hành động hỏi-cầu khiến trong tiếng Hàn............

Interrogative-imperative speech acts in the Korean language

46

 

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

 

NGUYỄN THỊ HUỆ -

TRẦN THỊ HƯƠNG

Ẩn dụ bản thể trong thơ Nguyễn Quang Thiều qua ý niệm cơ thể con người là vật chứa đựng tình cảm................................................................

Ontological metaphors in the poems of Nguyen Gia Thieu through the conceptual metaphor BODY IS A CONTAINER FOR EMOTIONS

54

 VŨ THỊ LOAN

 Đặc điểm thanh điệu trong thơ tự do Bằng Việt...

 Characteristics of tones in free verse by Bang Viet

57

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

LÃ XUÂN THẮNG

 Một số mô hình lời chúc hiện nay........................

Some current models of congratulation

60

NGÔ THỊ THU HẰNG

Đặc trưng về xưng hô trong lời ca quan họ Bắc Ninh........................................................................

Features of addressing in Quan ho Bac Ninh  lyrics 

64

ĐÀO THỊ PHƯƠNG

Ảnh hưởng của văn hóa đến việc phát triển năng lực tự chủ của người học ngôn ngữ........................

Effects of culture on the development of language learner autonomy

68

 

NGÔN NGỮ  CÁC DÂN TỘC

THIỂU SỐ VIỆT NAM

 

TẠ QUANG TÙNG

Từ âm vị học và âm tiết trong các ngôn ngữ nhóm Khơ Mú ở Việt Nam....................................

Phonological words and syllables in Kho Mu languages in Vietnam

74