Giới thiệu chung

SƠ LƯỢC VỀ HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM

 

1. HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM được thành lập năm 1990 theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (QĐ 374/CT ngày 27 tháng 12 năm 1989).

Chủ tịch Hội đầu tiên là GS Hoàng Phê. Đến nay, qua 6 kì Đại hội, nhiệm kì 5 năm, các Chủ tịch Hội kế tiếp là GS.TS Đỗ Hữu Châu, GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng, hiện nay là GS.TS.NGND Lê Quang Thiêm.

2. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 400 hội viên, rải đều tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo Ngôn ngữ học trong cả nước. Hội gồm 3 Hội thành viên là Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Hội Ngôn ngữ học TP Hồ Chí Minh và Hội Ngôn ngữ học Đà Nẵng, có 26 Phân hội, Chi hội và các Trung tâm trực thuộc.

3. Hoạt động chính của Hội

a) Tổ chức các Hội thảo khoa học toàn quốc về Ngôn ngữ học (từ 1996 đến 2011, mỗi năm tổ chức một lần vào tháng 4, và từ 2011 đến nay, hai năm tổ chức một lần). Ngoài ra còn tổ chức một số Hội thảo chuyên đề.

b) Hội có Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, một nguyệt san chuyên ngành. Năm 2017 có xuất bản 1 số bằng tiếng Anh (dự kiến từ 2018 mỗi năm 2 số).

c) Hội chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

d) Là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động chung,  như:

- Tham gia thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội hàng năm.

- Phối hợp với Liên hiệp Hội tổ chức một số Hội thảo phổ biến kiến thức.

 

4. Khen thưởng

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và một số nhà khoa học tiêu biểu của Hội được nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội về thành tích cống hiến vì sự nghiệp khoa học (2001). Một số cán bộ, tri thức của Hội được nhận Bằng khen Trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội (2015, 2017).

5. Trụ sở của Hội

Trụ sở hiện nay của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam tại Nhà C, ngõ 301, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại VP: 024 3762 4212; Email: hoingonnguhocvietnam@yahoo.com.vn./.