Cơ cấu tổ chức

HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM                                                                           

Chủ tịch:

GS.TS.NGND Lê Quang Thiêm

Phó Chủ tịch:

- GS.TS Nguyễn Văn Khang

- PGS.TS Đặng Ngọc Lệ

- PGS.TS Nguyễn Lân Trung

Tổng Thư kí

PGS.TS Phạm Văn Tình

Phó Tổng thư kí:

- PGS.TS Nguyễn Công Đức

- TS Trương Thị Nhàn

- ThS Nguyễn Thị Băng Thanh

 

* VĂN PHÒNG HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM

Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp

Đào Minh Phương

* TẠP CHÍ NGÔN NGỮ VÀ ĐỜI SỐNG

Tổng Biên tập

GS.TS Nguyễn Văn Khang

Phó Tổng biên tập

- PGS.TS Phạm Văn Hảo

- PGS.TS Phan Văn Quế

Trưởng phòng Biên tập - Trị sự

ThS Đặng Kim Dung

 

*  Danh sách Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành khóa VI  (2016 - 2020)

Số TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ - Nơi công tác

Chức trách Hội

    1

Trần Trí Dõi

GS.TS

Trưởng Bộ môn, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia HN

 
    2

Nguyễn Văn Hiệp

GS.TS

Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

 
    3

Đỗ Việt Hùng

GS.TS

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐHSP HN

 
    4

Nguyễn Văn Khang

GS.TS

Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

Phó Chủ tịch Hội

    5

Đặng Ngọc Lệ

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm, TP HCM

Phó Chủ tịch Hội

    6

Hoàng Thị Tuyết

Minh

PGS.TS

Phó Chủ nhiệm Khoa sau ĐH, Viện ĐH Mở HN

 
    7

Ngô Đình Phương

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

 
    8

Phan Văn Quế

PGS.TS

Trường ĐH Kinh doanh và

Công nghệ HN

 
    9

Lê Quang Thiêm

GS.TS

Hội Ngôn ngữ học VN

Chủ tịch Hội

    10

Phạm Văn Tình

PGS.TS

Hội Ngôn ngữ học VN

Tổng thư kí Hội

    11

Nguyễn Lân Trung

PGS.TS

Trường Đại học Ngoại ngữ -

ĐH Quốc gia HN

  Phó Chủ tịch Hội

 

  *  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI  (nhiệm kì 2016 - 2020)

Số TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ - Nơi công tác

Email; số điện thoại

1

Nguyễn Hoàng Anh

PGS.TS

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN

habvn@yahoo.com

090 4124 842

2

Dương Hữu Biên

TS

Trường ĐH Đà Lạt

biendh@dlu.edu.vn

091 8346 746

3

Hoàng Trọng Canh

PGS.TS

Chủ nhiệm bộ môn Ngôn ngữ học, Trường ĐH Vinh

hoangtrongcanh@gmail.com

098 3694 575

4

Nguyễn Văn Chính

PGS.TS

Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG HN

nvchinh60@gmail.com

091 5591 331

5

Nguyễn Tô Chung

TS

Trường phòng Quản lý khoa học, Trường ĐH Hà Nội

nguyentochung@gmail.com

093 7975 888

6

Trần Trí Dõi

GS.TS

Trưởng Bộ môn, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia HN

doihanh@yahoo.com

091 3588 364

7

Võ Thị Dung

TS

Trưởng phòng Quản lý   khoa học - HTQT Trường ĐH Quảng Bình

vodungqbuni@gmail.com

091 829 1055

8

Đỗ Thị Xuân Dung

TS

Trưởng khoa Việt Nam học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

doxuandung@yahoo.com

091 4418 254

9

Nguyễn Công Đức

PGS.TS

Trường ĐH  Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM

nguyencongducnnh@gmail.

com    090 390 2342

10

Đinh Văn Đức

GS.TS

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn,

ĐH Quốc gia HN

dinhvanduc2002@yahoo.com

090 200 1354

11

Võ Xuân Hào

PGS.TS

Phó trưởng khoa Ngữ văn, Trường ĐH Quy Nhơn

xuanhaovo@yahoo.com

091 4039 270

12

Phạm Văn Hảo

PGS.TS

Phó TBT Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

phamvanhao_nn@yahoo.com

0912 179 719

13

Nguyễn Văn Hiệp

GS.TS

Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

nvhseoul@gmail.com

090 476 3131

14

Bùi Thanh Hoa

TS

Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Tây Bắc

buithanhhoatbu@gmail.com

091 255 9633

15

Phan Văn Hòa

PGS.TS

Trưởng khoa Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Đà Nẵng

hoauni@gmail.com

090 3581 228

16

Ngô Hữu Hoàng

PGS.TS

Học viện Khoa học xã hội

hhoang161@yahoo.com

0164 7087 320

17

Bùi Mạnh Hùng

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm,

TP HCM

manhhung1608@yahoo.com

090 331 9940

18

Đỗ Việt Hùng

GS.TS

Phó Hiệu trưởng

Trường ĐHSP HN

doviethungster@gmail.com

091 292 2288

19

Mai Xuân Huy

PGS.TS

Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

mxhuy@yahoo.com

091 236 8080

20

Đỗ Thị Thu Hương

TS

Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư  phạm HN 2

huonghuy75@gmail.com

091 2509 801

21

Nguyễn Văn Khang

GS.TS

Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống

nvkhang@gmail.com

091 211 8665

22

Nguyễn Huy Kỷ

TS

UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

century6868@gmail.com

090 3282 950

23

Trịnh Cẩm Lan

PGS.TS

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia HN

tclan70@yahoo.com

091 2863 611

24

Đỗ Phương Lâm

TS

Phó Giám đốc TT Đào tạo Thường xuyên,

Trường ĐH Hải Phòng

dolamdhhp@gmail.com

0167 661 9619

25

Đặng Ngọc Lệ

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm, TP HCM

dongphuong_lhu@yahoo.com

091 4464 660

26

Đỗ Thị Kim Liên

GS.TS

Trường ĐH Vinh

kimliengv@yahoo.com.eo.uk

0169 6373 659

27

Nguyễn Văn Lộc

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

nguyenvanloc.sptn@gmail.

com     0969 650 233

28

Hoàng Thị Tuyết

Minh

PGS.TS

Phó Chủ nhiệm Khoa sau ĐH, Viện ĐH Mở HN

hoangtuyetminh71@gmail.

com   091 5090 670

29

Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS

Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học & tiếng Việt Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia HN

namtiengviet@gmail.com

091 248 2100

30

Trương Thị Nhàn

TS

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

nhandhkhhue@gmail.com

090 3587 915

31

Nguyễn Thị Nhung

TS

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

nhungsptn@gmail.com

098 6390 863

32

Bùi Trọng Ngoãn

TS

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

buitrongngoan_danang@yahoo.com        091 409 7175

33

Nguyễn Quang  

Ngoạn

TS

Trưởng khoa Ngoại ngữ - Trường ĐH Quy Nhơn

nguyenquangngoan@qnu.edu.vn         090 6505 968

34

Nguyễn Văn Nở

PGS. TS

Trưởng Khoa -  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

nvno@ctu.edu.vn

091 9080 763

35

Hồ Thị Kiều Oanh

PGS.TS

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

oanhhokieu@yahoo.com

090 323 8031

36

Trần Hữu Phúc

TS

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH

Đà Nẵng

thphuc@ac.udn.vn

091 3465 993

37

Ngô Đình Phương

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

phuongnd@vinhuni.edu.vn

091 332 7040

38

Mai Thị

Kiều Phượng

PGS.TS

 Tổ trưởng tổ VNH thuộc Khoa NNXHH, Trường ĐH Thái Bình Dương

mtkphuong66@yahoo.com

0199 819 6033

39

Phan Văn Quế

PGS.TS

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN

phanvanque52@gmail.com

090 345 6066

40

Hoàng Quốc

PGS.TS

Trường ĐH Thủ Dầu Một

hoangquok@yahoo.com

090 3606 789

41

Đặng Thị Hảo Tâm

PGS.TS

Trưởng bộ môn Ngôn ngữ, Trường ĐHSP HN

dhaotam@gmail.com

091 9962 651

42

Nguyễn Thị

Băng Thanh

ThS

Hội Ngôn ngữ học VN

bangthanhnguyen@gmail.com

091 241 5471

43

Lê Văn Thanh

PGS.TS

Viện ĐH Mở HN

thanhlv@hou.edu.vn

091 359 2358

44

Lý Toàn Thắng

GS.

TSKH

Viện Từ điển học & Bách khoa thư VN

lytoanthang@yahoo.com

091 239 6543

45

Lê Quang Thiêm

GS.TS

Hội Ngôn ngữ học VN

lqthiem@yahoo.com

091 541 6795

46

Phạm Văn Tình

PGS.TS

Hội Ngôn ngữ học VN

favatin@yahoo.com

091 3344 153

47

Nguyễn Lân Trung

PGS.TS

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN

lantrung55@gmail.com

090 340 7183

48

Trần Thanh Vân

TS

Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và PPDH, Trường ĐH Đồng Tháp.

trthanhvan1010@gmail.com

0988 905 729

49

Phạm Hùng Việt

PGS.TS

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Từ điển học & Bách khoa thư VN

phamhungviet52@yahoo.com

090 325 7820

50

Y Tru Alio

TS

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên

aleohuong@yahoo.com

090 512 6567

51

Mai Thị Hảo Yến

TS

Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ học, Khoa KHXH, Trường ĐH Hồng Đức

haoyendhhd@gmail.com

098 4417 120

 

*                                         Danh sách Ban Kiểm tra

 

Số TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ - Nơi công tác

Điện thoại; Email

1

Trịnh Thị Hà

 

TS

Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN

091 457 1978

hangantrinhvtd@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Hoành

 

PGS.TS

Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học

Trưởng ban Kiểm tra

0912 378 749

nhhoanh59@yahoo.com.vn

 

3

Đào Văn Hùng

ThS

Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG HN

 

4

Trần Kim Phượng

 

PGS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội

Phó Trưởng ban

Kiểm tra

0912 116 6677

tkphuong70@yahoo.com

5

Hồ Ngọc Trung

 

TS

Phó CN Khoa tiếng Anh, Viện ĐH Mở HN

091 330 6484

hongoctrung74@gmail.com